Phụ trách kinh doanh

BỘ PHẬN KINH DOANH MỸ THUẬT ÂU Á – KINH DOANH AUA PAINT

 

 

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ÂU Á (AUA ART CO.)


Bộ phận kinh doanh: AuA Art Co.
Thi công Aua Paint: Sales Manager
Ms. TÂM 
Tel. 0944 486 273