Phụ trách kĩ thuật

BỘ PHẬN KỸ THUẬT MỸ THUẬT ÂU Á – THI CÔNG AUA PAINT

 

 

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ÂU Á (AUA ART CO.)


Kỹ thuật thi công & ứng dụng MT Nghệ thuật: AuA Art Co.
Thi công Aua Paint:
NGUYEN DUAN (Mr.)
Tel. 0911 511 001 (Art Masters – Nguyễn Duẫn)