GIẢI PHÁP SẢN PHẨM

SẢN PHẨM DỊCH VỤ AUA ART CO.

 

Một sản phẩm thi công sơn hiệu ứng Nghệ thuật: công ty AuA Art Co.
Thi công sơn hiệu ứng: HIỆU ỨNG LÊN SÀN, HIỆU ỨNG LÊN TƯỜNG, SƠN GIẢ CHẤT LIỆU.
Dịch vụ và vật liệu thi công mới: HỖN HỢP BỘT TRÉT CEMGRANIT, EPOXY

 

 

2010: ART MASTERS
Kinh nghiệm ứng dụng Nghệ thuật vào chất liệu, thi công sơn hiệu ứng.

2015: EFFECTS
Dòng sơn hiệu ứng khơi nguồn sáng tạo cho Ngoại – Nội thất cao cấp.

2023: PERFECT
Tầm nhìn thị hiếu, sáng tạo Nghệ thuật, nhu cầu thiết kế vật liệu ứng dụng.

DỊCH VỤ THI CÔNG & HỖ TRỢ KỸ THUẬT AUA PAINT
Aua Paint: Sản phẩm thi công sơn hiệu ứng, nền tảng phát triển năng lực doanh nghiệp, một sản phẩm dịch vụ cốt lõi thi công AuA Art Co.

Xây dựng quy trình 3A (Au – A – Art): Giá trị thực thi, tính Thẩm mỹ & Nghệ thuật truyền thống, hiện đại. Chất lượng ngay từ khởi đầu (trực tiếp tạo mẫu sản phẩm đến tận khách hàng, xem về chất liệu khi thi công dự án), đem lại giá trị lớn hơn cho khách hàng cảm nhận sản phẩm thực thi. Từng bước kết dính sản phẩm dịch vụ công ty với đối tác, khách hàng ngày càng tiếp cận hơn nhiều chất liệu nghệ thuật vào công trình đặc biệt, sản phẩm chất liệu phát triển trong xu thế, đem lại giá trị lớn cho công trình, dự án, ứng dụng thi công bề mặt vật liệu.

Phương châm: Quy trình 3 A “Khởi đầu dự án – Qúa trình thi công – Sau công trình” luôn lấy chất lượng phải tốt – Hoàn hảo, giảm rủi ro cũng như chi phí khi thực hiện sản phẩm thi công.