SƠN HIỆU ỨNG OMBRE

SƠN HIỆU ỨNG OMBRE là một kỹ thuật sơn khá khó. Về lý thuyết kĩ thuật sơn này bạn hoàn toàn có thể tự mình thực hiện, nhưng nếu muốn đảm bảo chúng thật sự đẹp. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ biết cách làm căn phòng của bạn thêm hoàn hảo.