SƠN HIỆU ỨNG VELVET

SƠN HIỆU ỨNG VELVET là sơn lên bề mặt sản phẩm như lớp nhung kiểu cổ dùng trang trí nội thất, tạo nên những mảng tường ấm áp, sang trọng. Sơn làm thay đổi những bức tường phẳng đơn điệu thành những bề mặt đầy cảm hứng. Sơn không sử dụng dung môi, focmandehit và bất kỳ hóa chất độc hại nào khác. Bảo đảm sự ảnh hưởng môi trường đến mức tối thiểu.